Palvelut


4th Gear tarjoaa pienille ja keskisuurille yritykselle tukea kerätyn liiketoimintadatan jäsentämisessä, rikastamisessa ja visualisoinnissa.

Erityisosaamisalueemme on talousdatan mallinnus, analysointi, ja visualisointi.

Perinteisesti liiketoimintadataa on käsitelty ja kerätty toimistosovelluksissa kuten excelissä ja access-tietokannoissa. Kerätyn tiedon jäsentäminen ja esittäminen on näissä työkaluissa usein työlästä ja staattista, eikä raportit ole useinkaan luettavia mobiileilla päätelaitteilla.

4th Gearin lähtökohta on automatisoida tiedon kerääminen ja tuoda jalostettua tietoa päätöksentekijöille selkeissä dynaamisissa raporteissa ja dashboardeissa.

Ratkaisumme pohjautuvat pilvipohjaisiin tuotteisiin, jolloin ne ovat helposti skaalautuvia ja edullisia.

Katso esimerkkejä excelin korvaavista visualisoinneista tästä